YTDH - Đồng hình
Ứng dụng : chuyên dùng cho các máy hàn lăn bồn , hàn bình xăng ,...
Chi tiết
YTDT - Đồng thanh
ỨNG DỤNG : CHUYÊN DÙNG LÀM CÁC ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM , LÀM TRỤC MÁY ...
Chi tiết
YTDK - Đồng khối
ỨNG DỤNG : LÀM KHUÔN , ĐIỆN CỰC HÀN , ...
Chi tiết
YTDTT - Đồng thau thanh / cây - YTDDT
CHUYÊN LÀM ĐIỆN CỰC , LÀM KHUÔN ,....
Chi tiết
YT-DDT - Đồng đỏ thanh YT-DDT
CHUYÊN LÀM ĐIỆN CỰC THANH CÁI , ĐIỆN CỰC HÀN LƯỚI , ĐIỆN CỰC CNC
Chi tiết
YTDC16 - Đồng điện cực YTDC16
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
Chi tiết
YTDC21 - Đồng điện cực YTDC21
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
Chi tiết
YTDC11 - Đồng điện cực YTDC11
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
Chi tiết
YTDC22 - Đồng điện cực YTDC22
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
Chi tiết
YTDC10 - Đồng điện cực YTDC10
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
Chi tiết