Đồng đỏ
Đồng đỏ thanh YT-DDT
CHUYÊN LÀM ĐIỆN CỰC THANH CÁI , ĐIỆN CỰC HÀN LƯỚI , ĐIỆN CỰC CNC
MS: YT-DDTĐặt hàng
Đồng đỏ lá
CHUYÊN LÀM CÁC CÔNG TẮC ĐIỆN , CÁP ĐỒNG ...
MS: YT-DDLĐặt hàng
Đồng đỏ tấm - YTDD
CHUYÊN LÀM KHUÔN , LÀM ĐIỆN CỰC HÀN , ....
MS: YT-DDĐặt hàng