Máy móc / thiết bị
Trạm hàn 3 mỏ & 6 mỏ
Mô tả sơ lược
MS: TTR-600 / TTR-1200Đặt hàng
Máy hàn hồ quang DC ( SRC )
Mô tả sơ lược
MS: TTE-400 / TTE-500Đặt hàng
Máy hàn hồ quang DC
Mô tả sơ lược
MS: DBD-300 , DBD-420Đặt hàng
Máy hàn hồ quang AC
Mô tả sơ lược
MS: AHN-250 / 300 / 400 / 500Đặt hàng
Máy hàn hồ quang AC ( xách tay )
Mô tả sơ lược
MS: AHN - 220M2 Đặt hàng
Máy hàn TIG INVERTER
Mô tả sơ lược
MS: THD-180 | THD-300Đặt hàng