YTDTMSP: Đồng thanh
Xem hình lớn
Quy cách sản phẩm
Φ 4 x 1000
Φ 6 x 1000
Φ 8 x 1000
Φ 10 x 1000
Φ 12 x 1000
Φ 13 x 1000
Φ 16 x 1000
Φ 19 x 1000
Φ 20 x 1000
Φ 22 x 1000
Φ 25 x 1000
Φ 28 x 1000
Φ 32 x 1000
Φ 35 x 1000
Φ 42 x 1000
Φ 50 x 1000
Φ 60 x 1000
Giới thiệu sản phẩm

 

                        

ĐỒNG HỢP KIM CROM THANH / CÂY
Φ  4 x 1000 Φ 19 x 1000
Φ  6 x 1000 Φ 20 x 1000
Φ  8 x 1000 Φ 22 x 1000
 Φ 10 x 1000 Φ 25 x 1000
 Φ 12 x 1000 Φ 28 x 1000
 Φ 13 x 1000 Φ 32 x 1000
 Φ 16 x 1000 Φ 35 x 1000
 Φ 42 x 1000 Φ 50 x 1000
 CUNG CẤP THEO QUY CÁCH KHÁCH HÀNG


Sản phẩm khácXem tất cả