YT-DDTMSP: Đồng đỏ thanh YT-DDT
Xem hình lớn
Giới thiệu sản phẩm

                 

ĐỒNG ĐỎ C1100
Hợp kim
Nhiệt độ( độ cứng)Độ dày
(mm)
Rộng & Dài
(mm)
Ứng dụng
Thanh
C1100
Soft, 1/2H2.0~12
12~150x3000/cuộn
12~150x4000/Cuộn
Công tắc, dây dẫn
điện,  công tắc
tròn, đường dẫn
điện lớn, công cụ
bảng điện
Sản phẩm khácXem tất cả