YT-DDLMSP: Đồng đỏ lá
Xem hình lớn
Giới thiệu sản phẩm

                                 

ĐỒNG ĐỎ C1100- C1020
Hợp kim
Nhiệt độ( độ cứng)Độ dày
(mm)
Rộng & Dài
(mm)
Ứng dụng
Đồng Lá
1100,C1020
Soft,1/4H,1/2H
3/4H, H, EH,  SH,
ESH
0.2~5.0
 
400x2000/Cuộn
600x2000/Cuộn
Thiết bị điện, điện
cực, công nghiệp
hóa chất, kiến
trúc, trang trí,
miếng đệm, khay,
kim kh í cần độ
dẫn điện cao,v.v.v
Sản phẩm khácXem tất cả