Sản phẩm nổi bật
Đồng hình
Ứng dụng : chuyên dùng cho các máy hàn lăn bồn , hàn bình xăng ,...
MS: YTDHĐặt hàng
Đồng thanh
ỨNG DỤNG : CHUYÊN DÙNG LÀM CÁC ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM , LÀM TRỤC MÁY ...
MS: YTDTĐặt hàng
Đồng khối
ỨNG DỤNG : LÀM KHUÔN , ĐIỆN CỰC HÀN , ...
MS: YTDKĐặt hàng
Đồng thau thanh / cây - YTDDT
CHUYÊN LÀM ĐIỆN CỰC , LÀM KHUÔN ,....
MS: YTDTTĐặt hàng
Đồng đỏ thanh YT-DDT
CHUYÊN LÀM ĐIỆN CỰC THANH CÁI , ĐIỆN CỰC HÀN LƯỚI , ĐIỆN CỰC CNC
MS: YT-DDTĐặt hàng
Đồng điện cực YTDC16
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
MS: YTDC16Đặt hàng
Đồng điện cực YTDC21
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
MS: YTDC21Đặt hàng
Đồng điện cực YTDC11
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
MS: YTDC11Đặt hàng
Đồng điện cực YTDC22
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
MS: YTDC22Đặt hàng
Đồng điện cực YTDC10
ỨNG DỤNG : LÀM ĐIỆN CỰC CHO CÁC MÁY HÀN BẤM
MS: YTDC10Đặt hàng